kontakt
flash goes here


STRONA GŁÓWNA

NZOZ "Dobrej Nadziei"

 

AKTUALNOŚCI W DOBREJ NADZIEI

 

20.02.2015


NABÓR DO GRUPY DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA


ZAPRASZAMY:


-osoby w okresie wczesnej dorosłości, zagrożone potencjalnie wykluczeniem społecznym ze względu na trudności w adaptacji do środowiska (osobistego, zawodowego, towarzyskiego) wynikające z traumatycznych doświadczeń wychowania w rodzinie alkoholowej;

- studenci i słuchacze szkół wyższych i policealnych. Osoby szczególnie narażone na stres związany  adaptacją do nowej sytuacji życiowej; wysokie ryzyko wystąpienia wtórnych szkód zdrowotnych (chorób psychosomatycznych, somatopsychicznych) przy braku odpowiednio wczesnej interwencji psychoterapeutycznej.

-członkowie rodzin z problemem alkoholowym bez diagnozy współuzależnienia, narażeni na potencjalne szkody psychologiczne związane z funkcjonowaniem rodziny alkoholowej

-osoby w procesie zakładania rodzin prokreacyjnych, wchodzenia w role partnerskie i rodzicielskie, mające problemy z prawidłowym określeniem zakresu pełnionych ról społecznych oraz z wywiązywaniem się z jej powinności – z powodu braku adekwatnych wzorów wyniesionych z rodziny generacyjnej, co powoduje wtórne zagrożenie dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodziny a w efekcie globalnym – całości lokalnego społeczeństwa.

 

Zajęcia ruszają na przełomie marca i kwietnia 2015 roku.

Zgłoszenia pod nr tel. 12 633 35 31

Prowadzący:

Tomasz Biedacha - kierownik poradni terapii uzależnień i współuzależnienia, certyfikowany specjalista psychoterapii uzaleznień

Marcin Szlaga - specjalista terapii uzależnień

 

 

13.02.2015


Aktualnie trwa nabór do grupy warsztatowej  dla 15-18-latków z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych - skutecznej komunikacji, asertywności, zaufania do siebie i innych oraz wspierania pozytywnej samooceny.
Spotkania odbywać się będą w czwartkowe popołudnia w siedzibie ośrodka przy ul. Batorego 5.
Osoby zainteresowane kontaktem proszone są o telefoniczne zgłaszanie się pod nr tel. 12 633 35 31 od pon. do pt. w godz. 08.00 - 20.00.

Zajęcia ruszają w marcu 2015!!!


Ponadto osoby po 60 roku życia serdecznie zapraszamy na piątkowe spotkania otwartej grupy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z mgr Pawłem Fuksiewiczem tel. 12 633 35 31 pon, wt, czwi pt.w godz. 12. 00 - 18.00.

 

14.02.2014 r.

Do końca lutego b.r. trwa nabór do Szkoły dla Rodziców Małych Dzieci.

Zajęcia realizowane bedą w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin St. Dobrej Nadziei w Krakowie przy ul. Stoczniowców 7.

Zajęcia adresowane są do osób wychowujących dzieci do 3 roku życia oraz do rodziców spodziewających się dzieci.
Zajęcia realizowane będą w środy w godz. 09.00 - 11.00 przez 10 tygodni.
W czasie zajęć dla dzieci jest możliwość zostawienia pociech pod opieką pracowników ośrodka.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w bezpłatnych zajęciach zapraszamy do zgłaszania się:

- osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 17.00 do ośrodka na ul. Stoczniowców 7 (wejście od ul. Nowohuckiej, I piętro)
- telefonicznie: 12 262 92 99
- mailowo: opitr_basztowa@op.pl

Zajęcia prowadzą 2 doświadczone psychoterapeutki.

Warunkiem uczestnictwa oprócz chęci do bycia jeszcze lepszym rodzicem:), jest zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

28.01.2014

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA GRUPIE TERAPEUTYCZNEJ DLA MŁODZIEŻY!!!
Serdecznie zapraszamy do udziału w grupie terapeutycznej młodzież w wieku 15-18 lat.

Na zgłoszenia czekamy pod nr tel. 12 633 35 31 od poniedziałku do piątku od 8 do 20.

 

 

07.01.2014

Informujemy, że od stycznia 2014 roku nie realizujemy w NZOZ Dobrej Nadziei świadczeń finansowanych ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Poradnie przy ul. Batorego 5 i Radomskiej 36 realizują umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz terapii uzależnień dla osób dorosłych.

 

14.11.2013

 

GRUPA TERAPEUTYCZNA

Serdecznie zapraszamy do udziału w grupie terapeutyczno-warsztatowej młodzież w wieku 15-18 lat

 

 

Nadrzędnym celem grupy jest wspieranie i rozwijanie kompetencji społecznych uczestników (nawiązywania kontaktu z rówieśnikami, otwartości, skutecznej komunikacji, zaufania do samego siebie i innych) oraz wspieranie pozytywnej samooceny poprzez pracę nad zasobami osobistymi uczestników – odkrywanie i podnoszenie świadomości swoich mocnych stron i zasobów w kontaktach z rówieśnikami.

 

Oferta skierowana jest szczególnie do osób, które:

- doświadczają trudności w kontaktach z rówieśnikami

- przeżywają poczucie zakłopotania i onieśmielenia w sytuacjach społecznych

- chciałyby bardziej polubić i zaakceptować siebie

-  chcą nauczyć się  inicjować kontakt z osobami, których nie znają

- mają trudności w mówieniu o sobie

- przeżywają poczucie lęku

- chcą lepiej poznać  i zrozumieć siebie oraz dowiedzieć się jak pomagać innym zaakceptować siebie

-  chcą dowiedzieć się jak zwiększyć swoją otwartość (umiejętność dzielenia się z innymi swoimi emocjami i przemyśleniami)

 

 

Spotkania grupy terapeutyczno – warsztatowej będą odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia Dobrej Nadziei w Krakowie przy ul. Batorego 5, w każdy czwartek tygodnia od 23.01.2014 o godzinie 17.30.

 

Osoby zainteresowane zapisaniem się do grupy proszone są o kontakt telefoniczny z recepcją Stowarzyszenie pod nr  (12) 633 35 31 w dniach od 13.11.13 do 16.01.13 w godzinach pracy recepcji 8:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku.

 

Udział w grupie możliwy jest po wcześniejszym spotkaniu konsultacyjnym. Ilość miejsc w grupie ograniczona.

 

Zapraszamy do kontaktu

Prowadzące:

Mgr Katarzyna Skucha (psycholog, psychoterapeuta)

Mgr Patrycja Krajewska (psycholog, psychoterapeuta) 

 

29.03.2012

 

 

Szkoła dla rodziców małych dzieci.

 

Z przyjemnością informujemy, że po raz trzeci otrzymaliśmy grant na realizację zajęć szkoły dla rodziców małych dzieci (w wieku 0-3) z fundacji Dzieci Niczyje.

 

Realizacja programu zaplanowana jest dwuetapowo:

1. etap: zajęcia od maja do czerwca 2012 roku (jedna grupa, 10-12 osób),

2. etap: zajęcia od września do listopada 2012 roku (dwie grupy, 10-12 osób każda).

 

Zajęcia odbywać się będą w poradni przy placu św. Ducha 3 w Krakowie.

Adresatami projektu są rodzice dzieci w wieku 0-3 lat z terenu gminy miejskiej Kraków, w tym zgłaszający się indywidualnie, skierowani przez pracowników socjalnych filii i działów MOPS oraz pracowników placówek służby zdrowia (poradni, żłobki).

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji proszone są o kontakt telefoniczny z koordynatorem projektu: Katarzyną Pytko-Kiełkowską

 

Zapisy na zajęcia osobiście lub telefonicznie:

 

Rejestracja poradni ul. Batorego 5

tel. 12 633 35 31

 

Rejestracja poradni Plac Św. Ducha 3

tel. 12 644 05 08

 

 


13.02.2012

Serdecznie zapraszamy młodzież z Krakowa w wieku 15-18 lat do bezpłatnego udziału w grupie warsztatowo-terapeutycznej prowadzonej przez psychologów. Grupa ta przeznaczona jest dla osób, które:
- mają trudności w kontaktach z rówieśnikami,
- przeżywają trudności osobiste, w relacjach z rodzicami, szkolne,
- chcą nawiązać nowe znajomości, podzielić się z innymi swoimi przeżyciami, przemyśleniami etc.
- pragną głębiej poznać siebie...

 

Grupa rusza już w marcu 2012 roku, spotkania odbywać się będą raz w tygodniu (1 godzina) w Poradni Psychoterapii na ul. Batorego 5 w Krakowie.

Osoby chętne do udziału w grupie proszone są o kontakt z rejestracją poradni po numerem tel.:

 

(12)633 35 31

 

lub

 

606 220 148

 

 


 

 

17.01.2012

 

Szanowni Pacjenci poradni przy pl. św. Ducha 3 w Krakowie,

informujemy, że rejestracja do poradni odbywa się w poniedziałki i wtorki w godz. 09:00-15:00.

 

Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc dla osób indywidualnych, par, małżeństw i całych rodzin dotkniętych problemem uzależnienia i/lub przemocy domowej.

 

Warunkiem otrzymania pomocy jest zamieszkiwanie na terenie gminy miejskiej Kraków.

 

Rejestrować się można:

- osobiście: pl. św. Ducha 3, II piętro

- telefonicznie: (12) 644 05 08

 

 


 

 

17.01.2012

 

Szanowni pacjenci poradni przy ul. Stoczniowców 7 w Krakowie,

 

W związku z nieobecnością pracownika pierwszego kontaktu poradni terapii uzależnień i wsp

W związku z nieobecnością pracownika pierwszego kontaktu poradni terapii uzależnień i współuzależnienia "Dobrej Nadziei" przy ul. Stoczniowców 7 rejestracja nieczynna do odwołania.

Stałych pacjentów prosimy o rezerwowanie terminów u terapeuty prowadzącego.

 

Odwoływanie planowanych wizyt możliwe jest poprzez wysłanie SMS z nazwiskiem terapeuty oraz swoim, datą i godziną spotkania na nr tel. 608 220 199.

 

Terapeucie dostępni są w dniach i godzinach podanych na harmonogramie na tablicy obok rejestracji.

 

Zapewniamy, że Stowarzyszenie podejmuje wszelkie kroki w kierunku usprawnienia świadczenia usług medycznych i przywrócenia możliwości rejestracji osobistej lub telefonicznej.

 

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

Kierownik poradni

Mgr Katarzyna Pytko-Kiełkowska

 

 
16.01.2012

 

Uwaga!

 

Informujemy pacjentów poradni psychoterapii dla dzieci i młodzieży przy ul. Batorego 5, że w związku z decyzją NFZ nie mogą korzystać z terapii po ukończeniu 18. roku życia jeżeli nie byli pacjentami poradni przed ukończeniem 18. lat.

 

Pacjentów, którzy uzyskali zgodę na kontynuację leczenia po 18. roku życia prosimy o pilne dostarczenie dokumentów potwierdzających kontynuację nauki szkolnej na rok 2012.

 

Pozostałe osoby prosimy o ustalanie swoich uprawnień do terapii z terapeutami prowadzącymi.

 

 


 

10.01.2012

 

Szanowni Pacjenci,

 

z przyjemnością informujemy, że zakończył się remont poradni przy ul. Batorego 5, w związku z czym zapraszamy serdecznie do naszej odnowionej siedziby w całości dostosowanej do potrzeb os

z przyjemnością informujemy, że zakończył się remont poradni przy ul. Batorego 5, w związku z czym zapraszamy serdecznie do naszej odnowionej siedziby w całości dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych i mających problem z poruszaniem się.

 

 


Newsy

13.02.2015 r. Nabór do grup w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin


czytaj »